הוועד הבינלאומי של הצלב האדום הוא ארגון נייטרלי, חסר-פניות ובלתי תלוי. מדובר בארגון בלתי ממשלתי הן באופיו והן באופי החברוּת בו. המנדט להגנת נפגעי סכסוכים מזוינים ולסיוע להם הוענק לו מטעם מדינות, מכוח ארבע אמנות ג'נבה של 1949 והפרוטוקולים הנוספים להן מ-1977 – ממשיכי דרכה הראויים של אמנת ג'נבה הראשונה משנת 1864.

המנדט והמעמד המשפטי של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום מבדילים אותו מסוכנויות בין-ממשלתיות, כגון ארגונים של האומות המאוחדות, ומארגונים לא-ממשלתיים. ברוב המדינות שבהן הוא פועל, חתם הוועד הבינלאומי של הצלב האדום על "הסכמי מטות" עם השלטונות. הסכמים אלה, הכפופים למשפט הבינלאומי, מקנים לוועד הבינלאומי של הצלב האדום זכויות מיוחדות וחסינויות השמורות בדרך כלל רק לארגונים בין-ממשלתיים.

פועלו של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום בישראל ובשטחים הכבושים

בישראל ובשטחים הכבושים, פעילותו של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום מתמקדת בהגנה על אזרחים, רווחת אסירים ועצורים המוחזקים בבתי כלא בישראל וברשות הפלסטינאית ומתן סיוע לזקוקים לכך.

מקורות מימון:

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ממומן מתרומות, שמקורן בגורמים הבאים:

– המדינות שהן צד לאמנות ג'נבה (ממשלות);

– ארגוני צלב אדום וסהר אדום לאומיים;

– ארגונים על-לאומיים (דוגמת האיחוד האירופי);

– מקורות ציבוריים ופרטיים.

היסטוריה על קצה המזלג

חרף מאמצים להשכין שלום עולמי בעקבות שתי מלחמות עולם, ממשיכים סכסוכים מזוינים לבלוט כמאפיין מובהק של הנוף האנושי. השימוש בנשק ממשיך להיות אמצעי ליישוב מחלוקות בין אומות, עמים וקבוצות אתניות, על מחיר הדמים והסבל הנלווה .

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC: International Committee of the Red Cross) נוסד לפני  כ-150 שנה מתוך הכרה במציאות עגומה זו. הוא שואף לשמר מידה של אנושיות בעיצומן של מלחמות. העיקרון המנחה אותו הוא שגם בעת מלחמה קיימות הגבלות: הגבלות לגבי אופן ניהול הלחימה, והגבלות החלות על התנהגותם של לוחמים. מערכת הכללים שגובשו לאור זאת ואושרו על ידי כל אומות העולם כמעט, ידועה בשם המשפט ההומניטרי הבינלאומי, ואמנות ג'נבה הן אבן-היסוד שלה.

תפקידו המיוחד של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום נקבע על ידי מדינות מכוח הכלים המשפטיים השונים  שמקנה המשפט ההומניטרי. ברם, למרות קיום דו-שיח תמידי עם מדינות, עומד הוא על עצמאותו בכל עת. שהרי רק החופש לפעול בלא תלות בממשלה או ברשות אחרת כלשהי, מאפשרים לוועד הבינלאומי של הצלב האדום לשרת את האינטרסים האמיתיים של נפגעי סכסוכים, העומדים בלב המשימה ההומניטרית שלו.