בעתות מלחמה, ניתן לתקוף כל דבר המחובר לרשת מחשבים מכל מקום בעולם, אומרים מומחים שהשתתפו לאחרונה בוועידה בנושא לוחמת סייבר שהתקיימה במוסקבה. על הכוונת נמצאות גם מטרות אזרחיות, ולפיכך הרבה ארצות בודקות כיצד להגן על האזרחים מפני תקיפות סייבר. אחד הפתרונות הוא לקיים את הוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי במרחב הסייבר