נושא הכנס התשיעי השנתי של מרכז מינרבה וה-ICRC במשפט הומניטרי בינלאומי היה "גישה לצורכי פעילות הומניטרית". האתגרים המשפטיים והמבצעיים הדחופים ביותר בעת הסיוע לנפגעים בסכסוכים מזוינים וההגנה עליהם, נדונו במושבי מומחים שעסקו במגוון שאלות: דרישת ההסכמה לביצוע פעולות סיוע והשלכות מניעתה של הסכמה כזו; הסוגיות הנוגעות לגישה לצורכי פעילות הומניטרית של האו"ם, כמו גם גישה הומניטרית בהקשר של רצועת עזה.

 הכנס משך אליו כמה מבני הסמכא המובילים במשפט ההומניטרי הבינלאומי. עם נושאי נאומי המפתח נמנו הן הפרופסורים מיכאל בותה, יורם דינשטיין ופרנסואז המפסון, והן עימנואלה גייאר (משרד האום לתיאום פעולות הומניטריות) ודפנה שרגא (לשעבר יועצת בכירה במחלקה המשפטית של האו"ם).

 בכנס השתתפו גם דוברים בכירים מממשלת ישראל: שני נציגים ממשרד המשפטים, רועי שיינדורף (משנה ליועץ המשפטי לממשלה) וגלעד נועם מהמחלקה הבינלאומית, דברו על עמדת ישראל בנושא הגישה ההומניטרית ועזה. הפאנל של גלעד נועם, שבו נטלו חלק שני עובדי ארגונים לא-ממשלתיים, משך אליו שומעים רבים, אולי לנוכח העניין שהסוגיה מעוררת והרלבנטיות בהקשר המקומי.

 טריסטן פרארו, יועץ משפטי ב-ICRC, הציג את השקפת הארגון על המסגרת המשפטית המסדירה את הגישה לצורכי פעילות הומניטרית, והטעים כי "המשפט ההומניטרי הבינלאומי מטיל על צדדים לסכסוך מזוין את עיקר החובה לקיים את הצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה שתחת שליטתם. ארגונים הומניטריים חסרי פניות נושאים בתפקיד משלים בלבד בהקשר זה. המשפט ההומניטרי הבינלאומי מעניק להם, כמו ל-ICRC, את זכות היזמה (קרי, הזכות להציע את שירותיהם ההומניטריים). וזוהי זכות מוחלטת, שאין להתנות עליה."

 הכנס השנתי התשיעי של מרכז מינרבה וה-ICRC בנושא המשפט ההומניטרי הבינלאומי יתקיים בירושלים, נובמבר 3-4, 2014. הכנס מומן על ידי מרכז מינרבה לזכויות האדם  באוניברסיטה העברית בירושלים ועל ידי משלחת הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) בישראל ובשטחים הכבושים, בשיתוף קרן קונראד אדנהאואר.