he
סגור

הודעות לעיתונות והצהרות

ישראל והשטחים הכבושים: הלחימה בין עזה לישראל חייבת להיפסק וישנה חובה לאפשר את הפעילויות ההומניטריות הדרושות

ישראל והשטחים הכבושים: הלחימה בין עזה לישראל חייבת להיפסק וישנה חובה לאפשר את הפעילויות ההומניטריות הדרושות

, הודעות לעיתונות והצהרות

הודעה לעיתונות  ג'נבה (ICRC) – אוכלוסיות עזה וישראל מתמודדות עם סבב האלימות העז ביותר מזה שנים. הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) דוחק ...
יום הנעדרים הבינלאומי: ה-ICRC קורא לכיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומי

יום הנעדרים הבינלאומי: ה-ICRC קורא לכיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומי

, הודעות לעיתונות והצהרות / משפט הומניטרי בינלאומי (IHL) / נעדרים / נעדרים - ישראל והשטחים הכבושים / נעדרים והמשפט ההומניטרי הבינלאומי

תל אביב/עזה – ביום הנעדרים הבינלאומי, משלחת הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) בישראל ובשטחים ...