IHL

การแข่งขันว่าความศาลจำลองเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิด? คุยกับสามตัวแทนประเทศไทยผู้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์

การแข่งขันว่าความศาลจำลองเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิด? คุยกับสามตัวแทนประเทศไทยผู้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์

, บล็อค

“โล่ปกป้องผู้คนในยามสงคราม”, “ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการในช…