เป็นเวลากว่าพันปีที่ประเพณีฮินดูและความเชื่ออื่นๆ ในอินเดีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับข้อปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการทำสงคราม ภาพสะท้อนความเชื่อเหล่านี้ มีให้เห็นอย่างเด่นชัดผ่านมหากาพย์ต่างๆ ทั้งมหาภารตะและรามายณะ ICRC มุ่งมั่นในการทำความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาเพื่อมองหาจุดร่วมและแตกต่างระหว่างความเชื่อโบราณกับหลักการกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยใน Podcast ตอนล่าสุด เราได้เชิญอาจารย์ราจ บัลคานัน (Raj Balkaran) นักวิชาการด้านตำราเรื่องเล่าภาษาสันสกฤต จาก Oxford Center for Hindu Studies อาจารย์วอลเตอร์ ดอร์น (Walter Dorn) ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยการทหารแห่งแคนาดา และคุณแอนดรูว์ บาร์เทิล-สมิธ (Andrew Bartles-Smith) ผู้จัดการฝ่ายงานด้านมนุษยธรรมประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ ICRC มาร่วมอภิปรายในประเด็นนี้เพื่อทำความเข้าใจศาสนาฮินดู ธรรมิกศาสนา รวมไปถึงจริยธรรมในอินเดียโบราณกับความเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่