พุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นประเด็นที่องค์กรของเราให้ความสนใจและได้ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง บทความล่าสุดของศาสตราจารย์ปีเตอร์ ฮาร์วีย์ (ศาสตราจารย์กิตติคุณมหาวิทยาลัยซันเดอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร) หนึ่งในนักวิชาการชั้นนำของโลกด้านพระพุทธศาสนาได้นำเสนอประด็นที่ว่าอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สามารถสนับสนุนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในการลดความอันตรายและความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ไปจนถึงหลีกเลี่ยงการสร้างทุกข์ที่ไม่จำเป็นทั้งต่อผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ

ฉบับร่างของบทความชิ้นนี้ได้ถูกนำเสนอเป็นครั้งแรกในการประชุม “การลดทอนความทุข์ทรมานในสถานการณ์ขัดแย้ง: ความเกี่ยวข้องกันของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและพระพุทธศาสนา” จัดขึ้นที่ประเทศศรีลังกาเมื่อปี 2019

ศาสตราจารย์ปีเตอร์ ฮาร์วีย์ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง the UK Association for Buddhist Studies (1996) เขายังเป็นเจ้าของผลงานเขียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกมาก ยกตัวอย่างเช่น Selfless Mind: Personality, Consciousness and Nirvana in Early Buddhism (1995), An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices (1990) and An Introduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values and Issues (2000). ทั้งยังเคยได้รับเหรียญรางวัลจาก The Thai Buddhist Trust ในปี 2003 ตามมาด้วยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปี 2018

สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มของศาสตราจารย์ปีเตอร์ ฮาร์วีย์ได้แล้ววันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย