ทำ ไมต้องมี “ไอซีอาร์ซี”

ตราบใดที่ผู้คนยังเลือกใช้สงครามและการสู้รบเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาความแตกต่าง ตราบนั้นจึง จำเป็นที่จะต้องมีองค์กรที่เป็นอิสระเฉก เช่นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) เพื่อมาทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง

แต่ไอซีอาร์ซีคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และปัจจุบัน ให้ความช่วยเหลือด้านใดบ้าง มาตามหาความหมายของไอซีอาร์ซีได้ที่เอกสารด้านล่าง

ค้นพบไอซีอาร์ซี