Visa pour l’Image เป็นเทศกาลภาพถ่ายสารคดีและข่าวนานาชาติที่มีการจัดขึ้นในทุกปีเพื่อเป็นศูนย์รวมของคนที่รักและหลงใหลในการถ่ายรูปโดยเฉพาะ