สุนทรพจน์โดยนายปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เนื่องในโอกาสการแสดงปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 7 เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “ความท้าทายร่วมสมัยในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม” วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร สุนทรพจน์ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ