ว่าด้วยกล้อง กล่อง และสมรภูมิรบ

, บล็อค

Visa pour l’Image เป็นเทศกาลภาพถ่ายสารคดีและข่าวน…