กาชาดไทย

ความพิการไม่ใช่ข้อจำกัดทางความสามารถ ขอแค่เรากล้าออกมาใช้ชีวิต จะรู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่และมีใครหลายคนพร้อมให้โอกาสเราเสมอ

ความพิการไม่ใช่ข้อจำกัดทางความสามารถ ขอแค่เรากล้าออกมาใช้ชีวิต จะรู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่และมีใครหลายคนพร้อมให้โอกาสเราเสมอ

, บทความ / บล็อค

“ความพิการไม่ใช่ข้อจำกัดทางความสามารถ แต่โอกาสและการยอม…
เครื่องหมายกาชาดมีมากกว่าเรื่องการแพทย์ ฟังมุมมองของสองทีมผู้ชนะการประกวดคลิปวีดีโอของสภากาชาดไทย

เครื่องหมายกาชาดมีมากกว่าเรื่องการแพทย์ ฟังมุมมองของสองทีมผู้ชนะการประกวดคลิปวีดีโอของสภากาชาดไทย

, บทความ / บล็อค

‘ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับ’ ‘คิดว่ามันเกี่ยวกับการแพทย์ ใค…