ถนนชื่อ “อังรีดูนังต์” ได้รับชื่อตามชื่อของผู้ให้กำเนิดคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ นายฌ็อง อังรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) ตามคำร้องขอของสันนิบาตสภากาชาด (League of Red Cross Societies: LORDS) ในโอกาสที่ได้มีการฉลองครบ 100 ปี กาชาดสากลในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ.1963) สภากาชาดไทยในตอนนั้นเลือกเอา ถนนสนามม้า มาเปลี่ยนชื่อเป็น ถนนอังรีดูนังต์ด้วยเหตุผลสำคัญสองประการคือ 1.ถนนสนามม้าตัดผ่านสถานสาวภาและ รพ จุฬา สภากาชาดไทย 2.ชื่อเดิมของถนนสนามม้า ไม่ได้มีความหมายพิเศษหรือเป็นชื่อมงคลอะไร แค่ตั้งตามสนามม้าราชกรีฑาสโมสรที่ตั้งอยู่แถวนี้ ถนนสนามม้าได้รับการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 (ค.ศ.1965) ถึงอย่างนั้นผู้คนท้องที่ก็ยังนิยมเรียกถนนนี้ตามชื่อเก่าก่อนปี 2508