มองหาศิลปินผู้ผลิตงานศิลปะ

กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงมีความภูมิใจที่จะนำเสนอการประกวดวาดภาพครั้งแรกของเรา เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยไม่จำกัดอายุ สามารถสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ “มนุษธรรมคืออะไร”เพื่อชิงรางวัลหลากหลายพร้อมได้โอกาสจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการที่จะจัดขึ้นในปีนี้ที่กรุงเทพฯ

ผู้เข้าแข่งขันสามารถศึกษาและส่งผลงานวาดภาพได้ในสามหัวข้อ

-คณะกรรมการกาชาดระหว่าประเทศ (ICRC)

-สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)

-กาชาดไทย (Thai Red Cross Society)

อ่านรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ในเอกสารด้านล่าง

เอกสารแนบ

ใบสมัครประกวดวาดภาพของกลุ่มองค์กรกาชาด

เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

CALL FOR ARTISTS

The Red Cross and Red Crescent Movement is happy to lunch the new contest for Thai artists under the theme ‘what is humanitarian work’. Artists at all age are welcome to take part in this contest and have the opportunity to display their work at our first exhibition in Bangkok this year.

There are three categories for our contest:

-International Committee of the Red Cross (ICRC)

-International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

-Thai Red Cross Society

See below if you keen to know more on our competition.

Drawing Competition concept paper

Application Form

Application Deadline: 23 November 2020