he
סגור

הודעה לעיתונות

התנועה הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום מביעה צער על מותם של אזרחים ושישה עובדי סיוע של הצלב האדום הניגרי

התנועה הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום מביעה צער על מותם של אזרחים ושישה עובדי סיוע של הצלב האדום הניגרי

, הודעות לעיתונות והצהרות

התנועה הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום המומה לנוכח מותם של אזרחים ושישה עובדי סיוע של הצלב האדום הניגרי בעקבות תקיפה אווירית בעיירה ...
הוועד הבינלאומי של הצלב האדום מודאג מההידרדרות במצבם הבריאותי של של אנאס שאדִיד ואחמד אבו פארא, המאושפזים בישראל

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום מודאג מההידרדרות במצבם הבריאותי של של אנאס שאדִיד ואחמד אבו פארא, המאושפזים בישראל

, הודעות לעיתונות והצהרות

ירושלים – הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) מודאג מההידרדרות במצבם הבריאותי של של אנאס שאדִיד ואחמד אבו פארא, המאושפזים בישראל. שני העצורים ...