ירושלים – הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) מודאג מההידרדרות במצבם הבריאותי של של אנאס שאדִיד ואחמד אבו פארא, המאושפזים בישראל.

שני העצורים הפלסטינים פתחו בשביתת רעב לפני למעלה מחמישים יום.

"בימים קשים אלה, אנו מעודדים את המאושפזים, את נציגיהם ואת הרשויות המוסמכות לכך למצוא פתרון שימנע אובדן חיים או נזק בלתי הפיך לבריאותם", אמר ד"ר הישאל, רופא ה-ICRC אשר ערך ביקורים סדירים אצל העצורים השובתים.

נציגים וצוות רפואי של ה-ICRC ממשיכים לבקר את העצורים על מנת לעקוב אחר מצבם הבריאותי והטיפול הניתן להם על ידי גורמים רפואיים ורשויות הכלא, בהתאם לכללים בינלאומיים וסטנדרטים של אתיקה רפואית, ובמיוחד הצהרת מלטה (הצהרת ההסתדרות הרפואית העולמית משנת 1991 בדבר שביתות רעב). ה-ICRC קיים עם משפחותיהם מגעים תכופים, הקפיד לעדכן אותן בדבר התפתחויות – על פי בקשתם – והעביר ביניהם חדשות אישיות.

במהלך ביקוריהם הסדירים במתקני מעצר, ביקש צוות ה-ICRC להבטיח כי לכל העצורים הנוקטים שביתת רעב יינתן יחס אנושי בהתאם לאמנת ג'נבה הרביעית, כי יהיו מוּדעים לחלוטין להשלכות החלטתם, וכי הם פועלים מיוזמתם-הם ומרצונם החופשי.