ירושלים – הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) קורא לרשויות הישראליות לעמוד במלוא המחויבויות שמטיל עליהן המשפט ההומניטרי הבינלאומי בדבר קשרי משפחה בין פלסטינים העצורים בישראל לבין משפחותיהם המתגוררות בשטחים הכבושים.

"יש לשפר את קשרי המשפחות, ולא להוסיף ולהגבילם", אמר מר דה מאיו, ראש משלחת ה-ICRC בישראל ובשטחים הכבושים, בהתייחסו לכך שהרשויות הישראליות משעות באופן שיטתי את ביקורי המשפחות אצל העצורים הנוקטים שביתת רעב, ואת היתרי הביקור של משפחותיהם.
על פי אמנת ג'נבה הרביעית משנת 1949, פלסטינים זכאים לביקורים אלה, אשר אין להגבילם אלא מטעמי בטחון, כל מקרה לגופו, אבל אף פעם אין להגבילם אך ורק מטעמי משמעת או כצעד ענישה.

"המשפחות משלמות את מחירה של סיטואציה זו," אמר מר דה מאיו. וביתר כלליות, פלסטינים מוחזקים במעצר בישראל, במקום בתוך השטחים הכבושים כנדרש על פי דיני הכיבוש. כתוצאה מכך, לבני המשפחות יש פחות גישה לקרוביהם העצורים. הם זקוקים להיתרים מיוחדים ועליהם לצאת לנסיעות ממושכות כדי לראות את יקיריהם, עם בידוקים וזמני המתנה בעת חציית המסופים או בבית הסוהר.

"מאז 1968 מסייע ה-ICRC לארגן ולהוציא לפועל ביקורי משפחות אצל עצורים המוחזקים בישראל. ואולם, יש להבהיר הבהר היטב כי הדבר נתון בראש ובראשונה לאחריותה של מדינת ישראל ככוח כובש," אמר מר דה מאיו.

נציגי ICRC מבקרים עצורים פלסטיניים בבתי סוהר ישראליים, לרבות אלה הנוקטים שביתת רעב. באמצעות אגרות קצרות של הצלב האדום, דרישות שלום בעל פה ותוכנית ביקורי המשפחות של ה-ICRC המתואמת עם הרשויות הישראליות, הם מבטיחים דבר מכריע, קרי, את קיומם של קשרי משפחה. מאז 1968 נערכו 3.5 מיליון ביקורי משפחות. בשנה שעברה לבדה הבטיח ה-ICRC את קיומם של 114,000 ביקורי משפחות אצל עצורים המוחזקים במתקני מעצר ישראליים.

למידע נוסף:

Nadia Dibsy (Arabic, English & French), ICRC Jerusalem, tel: +972 52 601 91 48
Jesus Serrano (English, French and Spanish), ICRC Jerusalem, tel: +972 52 601 9150
Suhair Zakkout (Arabic and English), ICRC Gaza, tel: +972 59 92 55 381