השבוע מציינים ברחבי העולם את יום הצלב האדום והסהר האדום, התנועה בינלאומית שהוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) מהווה חלק ממנה – ביחד עם עוד 190 אגודות לאומיות של הצלב האדום והסהר האדום, ביניהן מגן דוד אדום בישראל, ועם הפדרציה הבינלאומית של האגודות הלאומיות.

כל אגודה לאומית פועלת במדינה שלה, והפדרציה מבצעת את תיאומי התגובה הבינלאומית של האוגודות הלאומיות לאסונות שלא מעורבים בהם סכסוכים מזוינים. הפדרציה הינה גורם מפתח ושותף עיקר ל-ICRC, במיוחד במקרים בהם יש חפיפה בין סכסוכים לאסונות טבע. ה-ICRC עובד גם בצמוד לאוגודות לאומיות, החולקות יכולות מקצועיות, ידיעה בלתי אמצעית של השטח והכרת התרבויות והלשונות המקומיות.

יום הצלב האדום והסהר האדום מצוין מידי שנה ב-8 במאי, הוא יום הולדתו של הנרי דוננט, שחזונו הוביל לייסוד התנועה.