מתנדב במגן דוד אדום מאז שנת 1981 ומטפח את הדור הבא.