humanitarian

สารพันปัญหาว่าด้วยระเบิดปรมาณู: ถาม-ตอบ ข้อข้องใจด้านสุขภาพกับคุณหมอประจำโรงพยาบาลระเบิดปรมาณูแห่งนางาซากิ

สารพันปัญหาว่าด้วยระเบิดปรมาณู: ถาม-ตอบ ข้อข้องใจด้านสุขภาพกับคุณหมอประจำโรงพยาบาลระเบิดปรมาณูแห่งนางาซากิ

, บล็อค / เรื่องเล่าจากภาคสนาม

ระเบิดปรมาณูมีผลข้างเคียงด้านสุขภาพจริงหรือไม่? ไขข้อข้…
คำแถลงการจากนายฟาบริซิโอ คารบอนี่ ผู้อำนวยการ ICRC ประจำภูมิภาคตะวันออกกลางและตะวันออกใกล้ เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเยเมน

คำแถลงการจากนายฟาบริซิโอ คารบอนี่ ผู้อำนวยการ ICRC ประจำภูมิภาคตะวันออกกลางและตะวันออกใกล้ เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเยเมน

, สิ่งพิมพ์

เจนีวา (ICRC) สถานการณ์ทางการเมืองในเยเมนอยู่ในช่วงวิกฤ…