ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ตุลาคม 2021

กาชาดสากล ช่วยนักเรียนผู้พิการในกัมพูชาเข้าถึงการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19

กัมพูชา – วันที่ 19 ตุลาคม 2021 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี (International Committee of the Red Cross – ICRC) นำทีมมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งจำเป็นอื่นๆ แก่นักเรียนผู้พิการระดับมัธยมต้นและปลายชาวกัมพูชา จำนวน 57 คน ในจังหวัดพระตะบองและจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด ที่ทำให้หลายโรงเรียน ที่ปิดไปเป็นเวลาหลายเดือน เพิ่งได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนในห้องเรียน

นักเรียนผู้พิการที่เข้ารับสิ่งของ เป็นผู้รับบริการแขนขาเทียมของศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพในจังหวัดพระตะบองที่ไอซีอาร์ซีให้การสนับสนุน โดยสิ่งของที่นักเรียนแต่ละคนได้รับ ประกอบไปด้วย กระเป๋า หนังสือ เครื่องเขียน จักรยาน นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนยังได้รับเงินสดจำนวน 50 ดอลล่าร์สหรัฐต่อครอบครัว เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการเล่าเรียนและบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในช่วงวิกฤติโควิด-19 อีกด้วย

นางสาว ดีน่า ฟิชเชอร์ (Dena Fisher) หัวหน้าสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กล่าวว่า การมอบสิ่งของให้นักเรียนผู้พิการเป็นโครงการหนึ่งของไอซีอาร์ซี ในการสนับสนุนให้รัฐบาลกัมพูชายังคงช่วยเหลือผู้พิการหลายพันคนในประเทศให้สามารถใช้ชีวิตได้ทัดเทียมกับคนอื่นในสังคมต่อไป โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ไอซีอาร์ซียังได้มอบสิ่งของชุดเดียวกันแก่นักเรียนผู้พิการ 40 คนที่เป็นผู้รับบริการของศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพในจังหวัดกำปงสปือ

“ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด ไอซีอาร์ซีในกัมพูชายังคงดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในกัมพูชาให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็น การให้เงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจ หรือ การสนับสนุนให้ทีมบาสเกตบอลผู้พิการยังคงฝึกซ้อมได้แบบออนไลน์ เป็นต้น” นางสาว ดีน่า กล่าว

ไอซีอาร์ซีดำเนินโครงการฟื้นฟูทางกายภาพในกัมพูชามาตั้งแต่ปี 1991 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างจากสงคราม ปัจจุบัน ไอซีอาร์ซียังคงทำงานร่วมกับกระทรวงฟื้นฟูสังคม ทหารผ่านศึก และเยาวชนของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงงานแขนขาเทียมที่กรุงพนมเปญ และ ศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพทั้งสองศูนย์ในจังหวัดพระตะบองและกำปงสปือ ซึ่งให้บริการครอบคลุมเจ็ดจังหวัดในกัมพูชา แต่ละปี มีผู้เข้ารับบริการในทั้งสองศูนย์เกือบ 11,000 ราย โดยผู้เข้ารับบริการในปัจจุบัน มีทั้งที่เป็นผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้าง และผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยอื่นๆ