ในขณะที่โลกมีความเป็นเมืองมากขึ้น ความขัดแย้งและการสู้รบก็ขยับเข้ามาในเมืองมากขึ้นเช่นกัน คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี (International Committee of the Red Cross- ICRC) ระบุในรายงานล่าสุด “Explosive Weapons with Wide Area Effects: A Deadly Choice in Populated Areas” ว่า การสู้รบในเขตเมืองที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้น สร้างผลกระทบในทางลบต่อประชากรกว่า 50 ล้านคนทั่วโลก

รายงานนี้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธระเบิดร้ายแรงในเขตเมือง เพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนนโยบายและวิธีการสู้รบเพื่อไม่ให้ประชากรที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ รายงานอ้างอิงข้อมูลจากการทำงานภาคสนามของไอซีอาร์ซีในพื้นที่ที่มีการสู้รบ เช่น อัฟกานิสถาน เขตฉนวนกาซา อิรัก ฟิลิปปินส์ โซมาเลีย ศรีลังกา ยูเครน และ เยเมน ซึ่งพบว่า การสู้รบในพื้นที่เหล่านี้ มักจะใช้อาวุธระเบิดพิสัยไกลที่มีแรงทำลายล้างครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง และส่วนใหญ่เป็นอาวุธที่ไม่ได้พัฒนามาเพื่อใช้ในเขตเมืองและศูนย์กลางชุมชน ส่งผลทำลายทั้งชีวิต ความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ รวมถึงอนาคตของผู้คน

ข้อมูลในรายงานนี้ระบุว่า ในปี 2020 ประชากรถึงกว่า 2,000 คนในประเทศอัฟกานิสถานได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดของปืนครก ปืนใหญ่ และจรวด และ ในปี 2009 ในเขตฉนวนกาซา หนึ่งในสามของประชากรที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารเป็นเด็กและเยาวชน โดย 82% ของเด็กจำนวน 353 คนที่เสียชีวิตนั้นเป็นผลจากอาวุธระเบิดร้ายแรง

รายงานนี้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนวิธีคิด พร้อมเสนอวิธีป้องกันและลดผลกระทบของการใช้อาวุธเหล่านี้ในเขตเมืองเพื่อปกป้องประชากรที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น หลีกเลี่ยงการใช้อาวุธระเบิดที่มีแรงทำลายล้างสูงในพื้นที่ประชากรหนาแน่น ระบุให้การปกป้องประชากรที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่เหนือวัตถุประสงค์ของการสู้รบและสอดแทรกอยู่ในคำสั่งการปฏิบัติการทั้งหมด เป็นต้น

นาย ปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานไอซีอาร์ซี กล่าวว่า “การสูญเสียชีวิตของประชากรทั่วไปจากการใช้อาวุธระเบิดเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบต้องทบทวนและปรับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการสู้รบอย่างเร่งด่วน และหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธระเบิดที่มีแรงทำลายล้างกว้างขวางในพื้นที่ประชากรหนาแน่น อาวุธเหล่านี้ไม่ควรใช้ในพื้นที่เหล่านี้ ยกเว้นจะมีมาตรการรองรับในการลดผลกระทบและความเสี่ยงต่อประชากรด้วย

· ดาวน์โหลดรายงาน “Explosive Weapons with Wide Area Effects: A Deadly Choice in Populated Areas” ได้ที่ https://www.icrc.org/en/document/civilians-protected-against-explosive-weapons

· แม้ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจะไม่ได้มีข้อห้ามในการใช้อาวุธระเบิดร้ายแรงในพื้นที่ประชากรหนาแน่น แต่การใช้อาวุธดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยการสู้รบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อห้ามในเรื่องการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายและไม่จำกัดขอบเขต และการให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังในการโจมตีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ความหนาแน่นของจำนวนประชากรและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองทำให้การใช้อาวุธเหล่านี้มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบแบบไม่เจาะจงเป้าหมาย และละเมิดหลักแห่งความได้สัดส่วน