เครื่องหมายกาชาด สัญลักษณ์แห่งความหวัง

กลุ่มองค์กรกาชาด / บทความ / บล็อค

เครื่องหมายกาชาด สัญลักษณ์แห่งความหวัง

สำหรับบุคลากรในครอบครัวกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงแล้ว การมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกาชาดและการใช้เครื่องหมายกาชาดอย่างลึกซึ้งและถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง สภากาชาดไทยจึงได้จัดการประชุมเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ “การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการกาชาดและการใช้เครื่องหมายกาชาดให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการทางการแพทย์และด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย” ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในกลุ่มองค์กรกาชาดจากหน่วยงานต่างๆของสภากาชาดไทย องค์กร และ โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 100 คน โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาฌโดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เข้าร่วมบรรยายในงานนี้ด้วย

ผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานต่างๆของสภากาชาดไทยลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

คณะกรรมการชาดระหว่างประเทศ และ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้เรื่องหลักการกาชาดทั้ง 7 ข้อ และการใช้เครื่องหมายที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้ปฎิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการต่างๆ และลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง คุณสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยกล่าว

คุณสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยกล่าวเปิดการประชุม

จุดมุ่งหมายของการใช้สัญลักษณ์กาชาดมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ การใช้สัญลักษณ์เพื่อการคุ้มครองในการสู้รบ โดยสัญลักษณ์นี้จะเป็นเครื่องหมายขนาดใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจนเพื่อให้ความคุ้มครองแก่บุคลากร อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ตามอนุสัญญาเจนีวา อีกประการหนึ่งคือ การใช้สัญลักษณ์เพื่อการบ่งชี้ว่าบุคคลหรือวัตถุมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่า

ผู้แทนจากสภากาชาดไทยบรรยายในหัวข้องการใช้สัญลักษณ์กาชาดที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตามยังมีการนำสัญลักษณ์กาชาดไปใช้ในทางที่ผิดในเวลาสงบสุข ซึ่งสิ่งนี้อาจเป็นการบั่นทอนความหมายและพลังของสัญลักษณ์ในการปกป้องคุ้มครองชีวิต ในยามที่สัญลักษณ์นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดการสู้รบ

สำหรับคณะกรรมกาชาดระหว่างประเทศ การใช้สัญลักษณ์กาชาดอย่างถูกต้องถือเป็นหน้าที่ๆ สำคัญของบุคลากรทุกคนในครอบครัวกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ทั้งนี้เพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในยามจำเป็น คุณเอกราช รักวนัส หัวหน้าแผนกกาชาดสัมพันธ์ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กล่าว

ผู้บรรยายและแขกรับเชิญพิเศษจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสภากาชาดไทยถ่ายร่วมกัน

และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการรณรงค์เพื่อคุ้มครองสัญลักษณ์แห่งมนุษยธรรมที่จะช่วยปกป้องชีวิตผู้คนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรกาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงทั่วโลก

แบ่งปันบทความนี้