กองทัพเรือ

กองทัพเรือไทยส่งสองนายทหารร่วมการประชุมกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ในการขัดกันด้วยอาวุธทางทะเลที่สุราบายา อินโดนีเซีย

กองทัพเรือไทยส่งสองนายทหารร่วมการประชุมกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ในการขัดกันด้วยอาวุธทางทะเลที่สุราบายา อินโดนีเซีย

, บล็อค / วีดิทัศน์

การส่งเสริมความเข้าใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว…
กองทัพเรือไทยจับมือไอซีอาร์ซีจัดการประชุมระดับภูมิภาคส่งเสริมความเข้าใจกฏหมายมนุษยธรรมกับการทำสงครามทางทะเล

กองทัพเรือไทยจับมือไอซีอาร์ซีจัดการประชุมระดับภูมิภาคส่งเสริมความเข้าใจกฏหมายมนุษยธรรมกับการทำสงครามทางทะเล

, บล็อค / วีดิทัศน์

กองทัพเรือไทยและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซ…