กองทัพประชาชนเวียดนามร่วมมือกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) จัดการอบรมด้านกฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ (Law Of Armed Conflict at Sea) ให้กับนายทหารจากกองทัพเรือเวียดนามระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2559 โดยมีนายทหารระดับอาวุโสจากกองกิจการพลเรือน ทหารเรือและกองบัญชาการหน่วยยามฝั่งเวียดนามเข้าร่วมจำนวน 35 นาย การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่กรมใหญ่การเมืองสาขาภาคใต้ กระทรวงกลาโหมเวียดนาม ในนครโฮจิมินห์

นายเดวิด เล็ตต์ วิทยากรรับเชิญและผู้เชี่ยวชาญประเด็นทางทะเลและกฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ อธิบายสถานการณ์จำลองความขัดแย้งทางทะเลให้ผู้เข้าร่วมฟัง

นายเดวิด เล็ตต์ วิทยากรรับเชิญและผู้เชี่ยวชาญประเด็นทางทะเลและกฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ อธิบายสถานการณ์จำลองความขัดแย้งทางทะเลให้ผู้เข้าร่วมฟัง

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมซักถามข้อสงสัยกับผู้แทนฝ่ายทหารประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของไอซีอาร์ซี

ผู้เข้าร่วมการอบรมซักถามข้อสงสัยกับผู้แทนฝ่ายทหารประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของไอซีอาร์ซี

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้นายทหารเรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธโดยเฉพาะกรอบกฎหมายที่ว่าด้วยการบังคับใช้กำลังและหลักการพื้นฐานของกฎหมายดังกล่าวที่ถูกนำมาปรับใช้กับสถานการณ์การสู้รบทางทะเล และยังรวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Human Rights Law) และการปรับใช้กับปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางทะเล

การอบรมนี้จัดขึ้นโดยมีนายโอลิวิเย่ร์  ชัลเลฮู ผู้แทนฝ่ายทหารประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของไอซีอาร์ซี และนายเดวิด เล็ตต์ ผู้เชี่ยวชาญประเด็นทางทะเลและกฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ จากออสเตรเลีย เป็นผู้บรรยาย  การอบรมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่างไอซีอาร์ซีและกองทัพประชาชนเวียดนาม