โควิด-19

น้ำใจแบบไหนที่เราเห็นได้ในยามวิกฤต? อ่านแนวคิดมุมมองสองช่างภาพมากประสบการณ์ผ่านการตีความคำว่า “Kindness during Crises”

น้ำใจแบบไหนที่เราเห็นได้ในยามวิกฤต? อ่านแนวคิดมุมมองสองช่างภาพมากประสบการณ์ผ่านการตีความคำว่า “Kindness during Crises”

, บทความ / บล็อค

วิกฤตต่างๆ อาจมาพร้อมความเสียหายและน้ำตา แต่หลายครั้งที…
วัคซีน COVID-19 และ IHL: การประกันว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งจะเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเสมอภาค

วัคซีน COVID-19 และ IHL: การประกันว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งจะเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเสมอภาค

, บทความ / บล็อค

ในขณะที่ประเทศต่าง ๆ ต่อสู้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ C…