อัฟกานิสถาน

พอล ป็อกบามอบเช็คเงินสดเกือบ 4 ล้านบาทให้ไอซีอาร์ซีเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูทางกายภาพในอัฟกานิสถาน

พอล ป็อกบามอบเช็คเงินสดเกือบ 4 ล้านบาทให้ไอซีอาร์ซีเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูทางกายภาพในอัฟกานิสถาน

, บล็อค / วีดิทัศน์

นับเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันแล้วที่สหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติยุโ…