เคยสงสัยบ้างไหมว่า มันจะต้องใช้อะไรบ้างเพื่อที่จะทำงานในองค์กรเพื่อมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสามครั้งด้วยกัน  และเป็นองค์กรที่ทำงานมาแล้วถึง 150 ปี พร้อม ๆ กับเหล่าเจ้าหน้าที่กว่า 93,000 คน ผู้อุทิศตัวในการให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาผู้คน ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในกว่า 90 ประเทศ