อัลเบอร์โต ไคโร ผู้อำนวยการโครงการฟื้นฟูทางกายภาพ ภายใต้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ในอัฟกานิสถาน ในวันนี้ เขาได้รับเหรียญอังรี ดูนังต์ อันเป็นรางวัลอันสูงสุดจากกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ซึ่งให้การยอมรับความมุ่งมั่นทำงานเพื่อมนุษยธรรม รางวัลนี้ได้มอบให้เพื่อเป็นเกียรติประวัติสำหรับโครงการที่อัลเบอร์โต ไคโรได้สร้างขึ้นจากความอุตสาหะ ซึ่งไม่เพียงแต่ที่จะตอบสนองต่อความจำเป็นทางกายภาพแก่ผู้คนที่อยู่ในสภาวะทุพพลภาพ แต่ยังเป็นการส่งเสริมโอกาสอันเท่าเทียมสำหรับผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นที่จะได้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอีกด้วย

คุณไคโร นั้นเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ ICRC เพียงไม่กี่คนที่ได้รับเกียรตินี้  ซึ่งรางวัลนี้ได้มอบให้คุณไคโร สำหรับการอุทิศตนกว่า 22 ปีในอัฟกานิสถาน  จากทนายความสู่นักกายภาพบำบัด อัลเบอร์โต ไคโร ได้เข้าร่วมงานกับ ICRC ในปี 1990 และได้รับการแต่งตั้งให้ไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากสงครามในกรุงคาบูล  ตัวเขานั้นได้กำกับดูแล ศูนย์อวัยวะเทียมของ ICRC กว่าเจ็ดแห่งในอัฟกานิสถาน ซึ่งได้ช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูทางกายภาพแก่ผู้ทุพพลภาพ และช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นได้ยืนหยัดกลับสู่สังคมอีกครั้ง