คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันาความศาลจำลองและบทบาทสมมติในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รอบภาษาไทย ในวันเสาร์ที่ 13 – อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน (การแข่งขันบทบาทสมมติ) และ เสาร์ที่ 20 – อาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน (การแข่งขันศาลจำลอง) การแข่งขันในปีนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 23:59 น. สามารถกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ได้ที่นี่

กำหนดการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (รอบภาษาไทย)

กฎการแข่งขัน

ตารางการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ: การแข่งขันศาลจำลองและบทบาทสมมติ

เอกสารประกอบการค้นคว้า

ถาม-ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ศาลอาญาระหว่างประเทศ

1) ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (1998) http://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute(e).pdf

2) องค์ประกอบความผิดทางอาญาภายใต้ธรรมนูญกรุงโรมฯ https://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b- 45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf

เอกสารพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

1) สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ https://ihl-databases.icrc.org/ihl

2) กฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/

3) คำอธิบายอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp

คำพิพากษา

  • 1) คณะตุลาการอาญาระหว่างประเทศสำหรับอดีตยูโกสลาเวีย (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) http://www.icty.org/en/cases/judgement-list
  • 2) คณะตุลาการอาญาระหว่างประเทศสำหรับรวันดา (International Criminal Tribunal for Rwanda) http://unictr.unmict.org/en/cases
  • 3) ศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court) https://www.icc-cpi.int/cases
  • 4) ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) https://www.icj-cij.org/en/decisions

ตัวอย่างโจทย์คำถาม และ Best memorial จากการแข่งขันปี 2563 

ตัวอย่างโจทย์คำถามจากการแข่งขันว่าความศาลจำลองปี 2563

Prosecution

Defense

ตัวอย่างโจทย์คำถามและผลการแข่งขันปี 2564

ตัวอย่างโจทย์คำถามจากการแข่งขันว่าความศาลจำลองประจำปี 2564

เอกสารสรุปผลการแข่งขันประจำปี 2564

หมายเหตุ เอกสารประกอบอื่นๆ จะตามมาในภายหลัง โปรดติดตามข่าวสารผ่านหน้าเพจ Facebook คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย หรือ ตรวจเช็คข้อมูลผ่านหน้าเว็บนี้