การแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ