moot court

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! การแข่งขันว่าความศาลจำลองและบทบาทสมมติในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (รอบภาษาไทย)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! การแข่งขันว่าความศาลจำลองและบทบาทสมมติในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (รอบภาษาไทย)

, บทความ / บล็อค

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิท…