ไอซีอาร์ซีสำนักงานภูมิภาคประจำกรุงเทพฯ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อาวุธและผู้มีส่วนร่วมในการขัดกันด้วยอาวุธตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2557   โดยมีนายทหารจากกรมพระธรรมนูญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในยามสงครามจากทั้งสามเหล่าทัพเข้าร่วมงานสัมมนา โดยมีคุณเบอาต ชไวเซอร์ผู้อำนวยการสำนักงานไอซีอาร์ซีฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากกรมพระธรรมนูญเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

seminar2

โดยงานนี้มุ่งเน้นการทบทวนและเสริมสร้างความเข้าใจในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์แห่งสงคราม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้หารือถึงปัญหา และความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในบริบทความขัดแย้งทางอาวุธในยุคปัจจุบัน ซึ่งเรามักจะเห็นการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น อากาศยานไร้คนขับ หรือ ที่เราเรียกกันว่า โดรน นั่นเอง  นอกจากนี้แล้ว การสัมมนายังได้กล่าวถึงข้อจำกัดในการทำสงครามต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องประเภทของอาวุธ นับตั้งแต่อาวุธสามัญและข้อห้ามในการใช้อาวุธที่อานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธเพลิง กับระเบิด รวมทั้งอาวุธที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บถาวรโดยไม่จำเป็นเช่น การใช้อาวุธแสงเลเซอร์ที่ทำให้ตาบอดถาวร เป็นต้น     นอกจากประเด็นทางอาวุธแล้ว การสัมมนายังได้แตะไปถึงประเด็นของ ผู้มีบทบาทใหม่ที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในความขัดแย้งปัจจุบัน เช่น บริษัททหารเอกชน (Private Military Companies)

seminar3

ทั้งนี้ คุณโอลิวิเยร์ ชาเลฮูร์  ผู้แทนฝ่ายทหารไอซีอาร์ซีประจำกรุงเทพฯ  คุณธีรพัฒน์ อัษวสังสิทธิ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายไอซีอาร์ซีประจำกรุงเทพฯ และคุณเคลิเซียนา ธีนน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายไอซีอาร์ซีจากสำนักงานกัวลาลัมเปอร์ เข้าร่วมงานบรรยาย และดำเนินการสัมมนาในครั้งนี้