หลังจากที่เราได้นำเสนอหนังสือ “น้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัยในเรือนจำ” ซึ่งเขียนขึ้นโดยทีมวิศวกรของ ICRC เกี่ยวกับข้อสรุปจากประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขังของทีมวิศวกร ICRC เล่มที่ 1 ไปแล้ว เรายังมีหนังสือเล่มที่ 2 ที่มีชื่อว่า “น้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัยในเรือนจำ คำแนะนำเพิ่มเติม” ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นคำแนะนำที่ช่วยเสริมหนังสือคู่มือเล่มที่ 1 ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีการเพิ่มข้อมูลและยกระดับข้อกำหนดต่างๆโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่อยู่อาศัยที่ทีมทีมวิศวกร ICRC ได้พบเห็นมามากมายหลายรูปแบบในเรือนจำทั่วโลก

โดยเจตนารมณ์ของการจัดทำหนังสือคู่มือคำแนะนำเพิ่มเติมก็เพื่อปรับความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังซึ่ง ICRC หวังว่าหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือคำแนะนำเพิ่มเติมเล่มนี้คลิ๊กที่นี่ น้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัยในเรือนจำ(คำแนะนำเพิ่มเติม)