หนึ่งเดือนหลังจากพายุไซโคลนโกเมนและลมมรสุมได้พัดกระหน่ำประเทศเมียนมาร์จนทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่และดินโคลนถล่ม การทำงานเพื่อฟื้นฟูประเทศให้กลับสู่สภาพเดิมก็ได้เริ่มต้นขึ้น จนถึงวันนี้จากข้อมูลของรัฐบาลเมียนมาร์ได้สรุปว่า อุทกภัยครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนถึง 1 ล้าน 6 แสนคน และ มีผู้เสียชีวิตถึง 117 คน  ขณะที่คณะกรรมาธิการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ หรือ NDMC ระบุว่าเมืองฮักคาในรัฐชิน เมืองกาเลในเขตสะกาย เมืองพวินบยูในเขตมาเกว รวมทั้งเมืองมินปยาและแม้วอูในรัฐยะไข่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้มากที่สุด

Myanmar2

นับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่กาชาดและอาสาสมัครกว่า 1400 คน ได้ทำการอพยพผู้คน จัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมทั้งน้ำดื่มสะอาด และให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี ทำงานอยู่ในเมียนมาร์มาตั้งแต่ปี 2529 โดยได้ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งด้านอาวุธและสถานการณ์รุนแรงอื่นๆ สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่แตกต่างออกไปเช่น กรณีภัยธรรมชาติ ไอซีอาร์ซีได้สนับสนุนการทำงานของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศในพื้นที่ดังกล่าว

myanmar3

สำหรับกรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้น ไอซีอาร์ซีได้เน้นการทำงานไปยังพื้นที่รัฐยะไข่ซึ่งมีฐานการปฏิบัติงานอยู่แล้ว จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่พบว่าอุทกภัยครั้งนี้ทำให้มีผู้คนในรัฐยะไข่เสียชีวิต 55 ราย นาข้าวเสียหาย 270000 เอเคอร์ และ ส่งผลกระทบต่อประชากรถึง 150000 คน และด้วยการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น//สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ หรือ ไอเอฟอาร์ซี //และ หน่วยงานด้านมนุษยธรรมอื่นๆ ขณะที่ไอเอฟอาร์ซีเรียกร้องให้ยกระดับการช่วยเหลือชุมชนในเขตมาเกว สะกาย และ รัฐชิน ทางไอซีอาร์ซีก็ได้ยกระดับการช่วยเหลือในรัฐยะไข่

myanmar4

ในช่วงวันแรกๆหลังอุทกภัยได้เกิดขึ้น ไอซีอาร์ซีได้เน้นไปที่การทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการแจกจ่ายข้าวและเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น เสื่อ ผ้าห่ม ของใช้เพื่อสุขอนามัย และ มุ้ง ให้กับชาวบ้านกว่า 12000 คน ในเมืองแม้วอู และยังสนับสนุนยารักษาโรคและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในเมืองแม้วอู เจ้าต่อ และ มินปยา และ ยังให้การสนับสนุนในการจัดตั้งคลีนิค เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักอีกด้วย ขณะที่สภากาชาดเมียนมาร์ก้ได้แจกจ่ายเครื่องใช้จำเป็นให้กับชาวบ้านมากกว่า 10000 คน