สรุปภารกิจของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในช่วงเกิดอุทกภัยใหญ่ในเมียนมาร์

, บล็อค

  หนึ่งเดือนหลังจากพายุไซโคลนโกเมนและลมมรสุมได้พัด…