วันหนึ่งท่ามกลางความร้อนระอุของเดือนเมษายน เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในสำนักงานของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ที่กรุงพนมเปญ เสียงจากปลายสายที่มาจากสำนักข้าหลวงด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) แจ้งว่ามีผู้ต้องขังชาวเวียดนามคนหนึ่งในเรือนจำเปรซอเพิ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพของพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี และกำลังจะได้รับการปล่อยตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แต่ด้วยสภาพทางร่างกายของ เหงียน วัน ตัน ชายวัย 54 ปีซึ่งเป็นอัมพฤกษ์ ตาบอด และหูตึงทำให้เขาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แม้ในเรื่องชีวิตประจำวัน ต้องอาศัยเพื่อนผู้ต้องขังคนอื่นๆช่วยเหลือมาตลอด หากออกมาแล้วจะมีใครที่ไหนดูแล เขาขอร้องสำนักข้าหลวงฯให้ช่วยสืบหาญาติพี่น้องที่อยู่ในเวียดนามและช่วยพาเขาส่งกลับบ้านเกิดด้วย แต่นั่นก็อยู่นอกเหนือขอบเขตงานที่สำนักข้าหลวงสามารถจะทำได้ จึงขอส่งต่อมายังฝ่ายเยี่ยมสถานคุมขังของไอซีอาร์ซีให้ช่วยเป็นธุระในเรื่องนี้