ยี่สิบปีที่รอคอย…กลับคืนสู่บ้านเกิด

, กลุ่มองค์กรกาชาด / บล็อค

วันหนึ่งท่ามกลางความร้อนระอุของเดือนเมษายน เสียงโทรศัพท…