เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคุณปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี  ทางทีมงานจัดทำบล็อกจึงได้ทำการสัมภาษณ์คุณปีเตอร์ เกี่ยวกับโอกาสพิเศษในครั้งนี้ เพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ และ แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคนี้