สิบปีผ่านไปแล้วสำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติอันรุนแรงเป็นประวัติการณ์ที่ได้พรากชีวิตผู้คนกว่า 250,000 ชีวิต จาก 14 ประเทศ สิบปีที่แล้วคลื่นยักษ์สึนามิได้พัดโถมแผ่นดินรอบ ๆ มหาสมุทรอินเดีย  อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประสบภัยร้ายแรงที่สุด ตามมาด้วย ศรีลังกา อินเดีย และ ไทย   ในปีแห่งภัยพิบัตินั้น คุณมาร์คุส โดวเดอร์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำอินโดนีเซีย  ซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณมาร์คุส เป็นหนึ่งในคนแรก ๆ ที่เข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากภัยสึนามิ   สิบสองปีผ่านไป ความทรงจำของคุณมาร์คุสยังกระจ่างชัด  ความทรงจำถึงผู้คนที่เสียชีวิต ความทรงจำถึงผู้รอดชีวิตแต่ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกย่าง รวมทั้งคนที่รัก  และความทรงถึงผู้คนที่เข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือ แม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ต้องสูญเสียเช่นเดียวกัน

ไอซีอาร์ซีได้รวบรวมข้อมูลปฏิบัติการช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกทำลายและได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงที่สุดจากสึนามิในครั้งนั้น