מאז שנת 2007, הכלכלה בעזה סובלת מהשפעות של ההגבלות החמורות על תנועת אנשים וסחורות. בשנת 2018 הגיע שיעור האבטלה ל -52%, לפי נתוני הלשכה הפלסטינית לסטטיסטיקה, הגבוה ביותר מאז 2014.

בעוד הרווחים ירדו, המשברים המתמשכים בתחום המים והאנרגיה הגדילו במידה ניכרת את עלויות עבור החקלאים המקומיים, ודוחפים אותם לשימוש מופרז בכימיקלים כדי להגביר את הייצור. פרקטיקות אלה תורמות לזיהום הקרקע ומקורות המים . חקלאים באזורי הגבול הושפעו באופן לא פרופורציונאלי מהעימותים החוזרים והמצב הביטחוני השביר באזור.

על מנת לתמוך בקהילות הפגיעות הללו ולצמצם את הנזקים הסביבתיים, החל הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ביישום פרויקטים חדשים המבוססים על טכנולוגיה ידידותית לסביבה. מאז דצמבר 2018, קיבלו החקלאים באזורי הגבול של עזה עשרה יחידות ביוגז שהופכות פסולת ביתית לגז בישול ודשן אורגני. טכנולוגיה זו אפשרה להם להפחית את עלויות האנרגיה ואת השימוש בכימיקלים.