אמנת האג להגנת נכסי תרבות בעת סכסוך מזוין, משנת 1954, מהווה הגנה ספציפית המכירה במורשתו התרבותית של כל עם, ביחד עם הפרוטוקולים הנוספים משנת 1977. היא הפכה לחלק מן המשפט הבינלאומי המנהגי.

אמנת האג בעברית – לחצו להורדה

 

קראו עוד בנושא: שאלות ותשובות – חובה להגן על נכסי תרבות בעתות מלחמה