לא מעט תשומת לב הוקדשה בעת האחרונה להרס מונומנטים היסטוריים ברבים מן הסכסוכים המזוינים בעולם. יחד עם זאת, מה שלא רבים יודעים הוא שבמקרה של סכסוך מזוין, נכסי תרבות מוגנים על-פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי.

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) חתם לאחרונה על מזכר הבנה עם אונסק"ו (ארגון החינוך, המדע והתרבות של האומות המאוחדות) להגברת שיתוף הפעולה בעניין זה. אנטואן בּוּבְיֶיה משירות הייעוץ של ה-ICRC לעניין המשפט ההומניטרי הבינלאומי, מסביר ביתר הרחבה כיצד הדבר יפעל:

מהי חשיבותו של מזכר ההבנה שנחתם בין ה-ICRC ואונסק"ו?
מדובר בהסכם הראשון מסוגו הנחתם בין שני הארגונים. חשיבותו טמונה בכך שהוא מהדק ומחזק את העבודה המתמשכת של ה-ICRC ואונסק"ו כאחד בניסיון לעודד מדינות נוספות להצטרף כצדדים לאמנות המגנות על נכסי תרבות במקרים של סכסוך מזוין. אמנות אלה ספציפיות מאוד, אך הרבה מהוראותיהן מחייבות את שילובן בחוקי המדינות השונות לצורך יישומן. במשך שנים רבות סייעו ה-ICRC ואונסק"ו למדינות בתהליך ה"ביות" הזה. בנוסף לכך, סולל ההסכם את הדרך לחילופי מידע מוגברים בין ה-ICRC ואונסק"ו במטרה להגן על נכסי תרבות הנתונים בסכנה, וגם מאפשר ל-ICRC למלא בפוטנציה תפקדי מבצעי בהצלה ובפינוי של נכסי תרבות במצבי סכסוך מסוימים.

כיצד יבואו לידי ביטוי סוגי שיתוף הפעולה החדשים האלה במציאות?
למשל, ייתכנו חילופי מידע סביב איומים להפרות ספציפיות של האמנות המגנות על נכסי תרבות או סביב התקפות על נכסים. אנחנו עשויים, למשל, לאפשר מגעים בין אונסק"ו וצדדים אחרים כדי לעזור להביא לפינוי של נכסי תרבות המצויים בסכנה – תחום שבו יש לאונסק"ו יותר מומחיות ומשאבים מאשר לנו. בעוד ש ה-ICRC, באמצעות שירות הייעוץ שלו לעניין המשפט ההומניטרי הבינלאומי, מקדם בשיטתיות את הכללים המגנים על נכסי תרבות במקרה של סכסוך מזוין ומסייע בהפצתם וביישומם ברמה הלאומית במדינות שונות, אונסק"ו מצוי מאוד בתחום של פיתוח סטנדרטים ומדדים מעשיים להגנה על נכסי תרבות. כך שישנה סינרגיה טובה בין השניים.

מהי עמדת ה-ICRC לגבי המשפט שהתנהל לאחרונה בבית הדין הפלילי הבינלאומי נגד אישים שהואשמו בהשמדת נכסי תרבות?
איננו יכולים להתייחס למקרים נקודתיים. לעומת זאת, מה שנוכל לומר הוא שנכסי תרבות מוגנים בעתות סכסוך מזוין מכוח אמנות מסוימות, במיוחד הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז'נבה מ-1977 ואמנת האג מ-1954 על שני הפרוטוקולים שלה, כמו גם המשפט ההומניטרי הבינלאומי המנהגי. על-פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי, צדדים שהם מדינות מחויבים להעמיד לדין ולהעניש את מי שנמצאו אשמים בהפרות חמורות של כללים אלה. על-פי סעיף 8 של תקנון בית הדין הפלילי הבינלאומי, ההפרות החמורות ביותר מהוות פשעי מלחמה. עד כה היו מעט מאוד מקרים מסוג זה, אך ניכר בבירור חשש גובר מפני סוג זה של פשעי מלחמה ועניין בהעמדת מבצעיהם לדין.

כמה קל להגדיר מהם נכסי תרבות?
מבחינה משפטית, ישנה הגדרה מבוססת היטב של נכסי תרבות. היא מתייחסת הן לנכסים מיטלטלים והן לקבועים. הקריטריון הוא שרכוש זה צריך שיהיה לו ערך מסוים. לא כל כנסייה או כל מונומנט יוגנו כנכס תרבות, למרות שיהיו מוגנים מכוח המשפט ההומניטרי הבינלאומי כאובייקטים אזרחיים. יחד עם זאת, נכון שבמקרים רבים אומדן הערך במטרה לקבוע אם דבר מה יכול להיחשב לנכס תרבות הוא תהליך קשה ולעתים אף שנוי במחלוקת.

הגנה ספציפית המכירה במורשתו התרבותית של כל עם מעוגנת באמנת האג להגנת נכסי תרבות בעת סכסוך מזוין מ-1954, ובהשלמה לה בפרוטוקולים הנוספים מ-1977, והפכה לחלק מן המשפט הבינלאומי המנהגי.