אמנת האג להגנת נכסי תרבות בשעת סכסוך מזוין

, משפט הומניטרי בינלאומי (IHL)

אמנת האג להגנת נכסי תרבות בעת סכסוך מזוין, משנת 1954, מהווה הגנה ספציפית המכירה במורשתו התרבותית של כל עם, ביחד עם הפרוטוקולים הנוספים ...