סמלי הצלב האדום, הסהר האדום, האריה והשמש האדומים והקריסטל (מעוין) האדום זכו להכרה בינלאומית, והם מגלמים חזותית את הסיוע וההגנה הניטרליים וחסרי הפניות אשר להן זכאים, על פי המשפט הבינלאומי ההומניטרי, הפצועים והחולים בסכסוכים מזוינים.

לסמלים אלה שני תפקידים מובהקים. ראשית, הם משמשים כסימן גלוי לעין להגנה המוענקת במהלך סכסוך מזוין לַצוות, לַיחידות ולַהסעות הרפואיים של כוחות מזוינים, ולאנשי דת (שימוש מגן). שנית, הסמלים מראים כי אדם או אוביקט קשורים לתנועה הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום (שימוש מצַיֵין). התנועה מורכבת מהוועד הבינלאומי של הצלב האדום, הפדרציה הבינלאומית של אגודות הצלב האדום והסהר האדום, וכל האגודות הלאומיות של הצלב האדום והסהר האדום.

השימוש ככלי מגן

בראש ובראשונה מיועד הסמל לשמש את השירותים הרפואיים של כוחות מזוינים כאמצעי להגנתם בקרקע, בים ובאוויר. בנוסף, באישורן המפורש של הרשויות הציבוריות הנוגעות בדבר ובפיקוחן, רשאים להשתמש בסמל המגן גם צוותים רפואיים אזרחיים, בתי חולים אזרחיים ושאר אמצעי הסעה ויחידוֹת רפואיים אזרחיים שהופקדו על מתן טיפול רפואי ושירותי בריאות לפצועים, לחולים ולניצולי ספינות שנטרפו. מאחר שהסמל מיוּעד לייצג את ההגנה לה זכאים אנשים ואוביקטים מסוימים בעתות סכסוכים מזוינים, עליו להיות גדול ככל הניתן, על מנת שיֵירָאה גם ממרחקים גדולים. הסמל כשלעצמו אינו מעניק הגנה. אין הוא אלא, פשוט, הסימן הנראה לעין של ההגנה שמעניקים אמנות ג'נבה והפרוטוקולים הנוספים להן.

השימוש ככלי מציין

הסמל משמש גם לצורכי ציוּן במהלך מלחמה או בעתות שלום, להראות שאדם או אוביקט קשור לתנועה או לאחד ממרכיביה. במקרה זה על הסמל להיות קטן במימדיו, כדי להימנע מבלבול בין שימושו המציין לבין השימוש בו לצורכי הגנה.
ה-ICRC והפדרציה הבינלאומית רשאים בכל עת להשתמש בסמל הן לצרכי הגנה והן לצורכי ציוּן.

השימוש לרעה בסמל

כל שימוש בסמל שלא אוּשר במפורש על ידי המשפט ההומניטרי הבינלאומי, במהלך סכסוך מזוין או בעת שלום, מהווה שימוש לרעה, והוא אסוּר. קיימים שלושה סוגים של שימוש לרעה:

חיקוי, שפירושו: שימוש בסימן אשר באמצעות צורתו ו/או צבעו ניתן לגרום לבלבול בינו לבין אחד הסמלים המוּכָּּרים;

שימוש שלא כדין, או השימוש שעושה בסמל כל אדם או ארגון שאינם רשאים לעשות זאת (יזמות מסחריות, מוסדות רפואה או בתי מרקחת, ארגונים לא-ממשלתיים או יחידים, וכו'). שימוש שלא כדין כולל גם מקרים שבהם הרשאים להשתמש בַּסמל אינם עושים זאת בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי ההומניטרי;

העמדת פנים או השימוש בסמל כדי לזייף סטטוס המזכה בהגנה על מנת להרוג, לפצוע או לשבּוֹת יריב. במצבי סכסוך מזוין בינלאומי, השימוש בסמל אשר מטעה במכוּון מהווה פשע מלחמה.

השימוש לרעה בסמל במהלך מלחמה או בימי שלום עלול לסכן את מלוא מערכת ההגנה שהקים המשפט ההומניטרי הבינלאומי, משום שיריבים בלחימה עלולים לאבד את האמון בתפקיד המגֵן של הסמל. על ידי ערעור המשמעות הפומבית של הסמל, השימוש לרעה עלול גם להכשיל את הגישה הבטוחה של התנועה (ה-ICRC ואגודות הצלב האדום והסהר האדום) לאנשים ולקהילות שנפגעו במשברים הומניטריים, ולערער את יכולתה להעניק סיוע ושירותי הגנה.

המשפט הבינלאומי ההומניטרי מציין ספציפית כי על מדינות לנקוט צעדים למנוע שימוש לרעה בסמל בעתות שלום ומלחמה כאחד ולענוש בגינו, לחוקק בנושא השימוש בסמל וההגנה עליו ולקבוע סנקציות ועונשים הולמים למקרי שימוש לרעה.

הסמלים המבחינים המוכרים על ידי המשפט הבינלאומי ההומניטרי אינם מיועדים לשאת משמעות או אסוציאציה דתית, אתנית, גזעית או פוליטית כלשהי.

 


הסמלים

שלושה סמלים נקבעו באמנות ג'נבה: הצלב האדום, הסהר האדום, והאריה והשמש האדומים, כאשר זה האחרון אינו עוד בשימוש.

 

1. הצלב האדום, הסהר האדום, והאריה והשמש האדומים
בשנת 2005 הכיר הפרוטוקול הנוסף השלישי בסמל מבחין נוסף: הקריסטל האדום. סמל הקריסטל האדום מיועד לשימוש על פי אותם תנאים ולשמש לאותן מטרות כמו הסמלים שהוגדרו באמנות ג'נבה. הוא מספק חלוּפה למדינות שאינן מעונינות להציג את הצלב האדום או את הסהר האדום.

 

2. הקריסטל האדום
האגודות הלאומיות של אותן מדינות שהחליטו להשתמש בקריסטל האדום רשאיות לשלב בתוכו, למטרות ציוּן, סמל אחד או יותר מהסמלים הקיימים כבר. האפשרויות העיקריות הן לכלול בתוך סמל הקריסטל האדום את הצלב האדום, את הסהר האדום, או את הצלב האדום והסהר האדום זה לצד זה:

 

3. הצלב האדום, הסהר האדום, והצלב האדום והסהר האדום זה לצד זה
הפרוטוקול הנוסף השלישי אף מאפשר לאגודות לאומיות של אותן מדינות שהחליטו להשתמש בקריסטל האדום, לשלב בתוך הקריסטל האדום סמל או סימן נוספים העומדים בשני תנאים. הראשון: הסמל או הסימן האחר צריכים להיות כבר בשימוש אפקטיבי. השני: לפני אימוץ הפרוטוקול הנוסף השלישי, נעשתה פנייה בַּנושא באמצעות הגוף המופקד על האמנות (המועצה הפדרלית השוויצרית) אל יתר המדינות החברות באמנות ג'נבה ואל ה-ICRC. הסמל האחר היחידי כיום המקיים שתי דרישות אלה הוא מגן דויד אדום, אשר שימש את האגודה הלאומית בישראל (אגודת מגן דויד אדום) מאז שנות השלושים של המאה הקודמת.

 

4. מגן דויד אדום משולב בתוך סמל הקריסטל האדום