מהן הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי המסדירות את השימוש בסמל וההגנה עליו?

, משפט הומניטרי בינלאומי (IHL)

סמלי הצלב האדום, הסהר האדום, האריה והשמש האדומים והקריסטל (מעוין) האדום זכו להכרה בינלאומית, והם מגלמים חזותית את הסיוע וההגנה הניטרליים וחסרי הפניות ...