คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการ แข่งขัน IHL Moot Court and Role Play Competition 2020 รอบภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ อ่านรายละเอียด วิธีการสมัคร และตารางการแข่งขันได้ด้านล่าง

หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2020

ICRC Regional Delegation Bangkok with Faculty of Law Thammasat University will organize IHL Moot Court and Role Play Competition 2020 on 10-11 October 2020 (Saturday and Sunday) at Faculty of Law, Thammasat University (Tha Prachan Campus).

See below if you keen to know more on our competition. 

IHL Competition Rules and Provisons 2020

IHL Competition Tentative Schedule

Thailand National IHL Competition 2020 Concept Note

National Rounds Moot Problem

Deadline for Registration: 15 September 2020