International Humanitarian Law

จากเด็กผู้ถูกเกณฑ์เป็นทหาร สู่ “เด็กผู้ก่อการร้าย”: พิทักษ์สิทธิความเป็นผู้บริสุทธิ์จากกระบวนการต่อต้านก่อการร้าย

จากเด็กผู้ถูกเกณฑ์เป็นทหาร สู่ “เด็กผู้ก่อการร้าย”: พิทักษ์สิทธิความเป็นผู้บริสุทธิ์จากกระบวนการต่อต้านก่อการร้าย

, บล็อค

แม้กฎหมายจะห้าม แต่เมื่อเกิดการสู้รบและการขัดกันทางอาวุ…
ถูกสังหารโดยคนหรือเครื่องจักร? – ว่าด้วยปฏิบัติการทางไซเบอร์และอาวุธสังหารอัตโนมัติกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ถูกสังหารโดยคนหรือเครื่องจักร? – ว่าด้วยปฏิบัติการทางไซเบอร์และอาวุธสังหารอัตโนมัติกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

, บล็อค

จะเกิดอะไรขึ้นหากเครื่องจักรเป็นผู้พรากชีวิต? เมื่อกฎหม…