International Humanitarian Law

ผู้บาดเจ็บจากการโจมตีพุ่งขึ้นกว่า 4,000 รายภายใน 9 วัน ชาวอัฟกานิสถานเผชิญภัยคุกคามหนักจากการสู้รบยืดเยื้อที่ยังไม่เห็นทางออก

ผู้บาดเจ็บจากการโจมตีพุ่งขึ้นกว่า 4,000 รายภายใน 9 วัน ชาวอัฟกานิสถานเผชิญภัยคุกคามหนักจากการสู้รบยืดเยื้อที่ยังไม่เห็นทางออก

, บทความ / บล็อค

4,042 คือจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตี เฉพาะที่เข้าร…
หนึ่งก้าวอันตราย พูดคุยเรื่องทุ่นระเบิดสังหารและสาเหตุที่ระเบิดจากสงครามในอดีตยังคงคร่าชีวิตบุคคลในปัจจุบัน

หนึ่งก้าวอันตราย พูดคุยเรื่องทุ่นระเบิดสังหารและสาเหตุที่ระเบิดจากสงครามในอดีตยังคงคร่าชีวิตบุคคลในปัจจุบัน

, บทความ / บล็อค

ก้าวแรก ก้าวที่สอง หรือก้าวต่อไปอาจเป็นก้าวสุดท้ายหากคุ…