คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศร่วมกับสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  จัดการแข่งขันว่าความศาลจำลองและบทบาทสมมติในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รอบภาษาไทยระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563  อ่านรายละเอียด วิธีการสมัคร และตารางการแข่งขันได้ด้านล่าง

กำหนดการแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (รอบภาษาไทย)

โจทย์การแข่งขัน

กฎการแข่งขัน

หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม 2563