นครเจนีวา – ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี (International Committee of the Red Cross – ICRC) รับรองการแต่งตั้งผู้อำนวยการใหม่ 6 ตำแหน่ง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2022 และมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ไอซีอาร์ซีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั้ง 6 ตำแหน่ง เมื่อเดือนกันยายน 2021 ภายหลังการประกาศปรับโครงสร้างขององค์กรที่จะมีผลในเดือนกรกฎาคมนี้เช่นกัน โดยโครงสร้างใหม่นี้เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร และขับเคลื่อนงานท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และความท้าทายอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้อำนวยการใหม่ทั้ง 6 จะทำงานภายใต้การนำของ นาย โรเบิร์ต มาร์ดินี ผู้อำนวยการทั่วไป ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2020

นาย มาร์ดินี กล่าวว่า “ผมยินดีที่จะได้ต้อนรับผู้อำนวยการใหม่ทุกท่านที่ล้วนเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความคิดเชิงนวัตกรรมเข้ามาดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่งต่ออนาคตขององค์กร ทีมบริหารนี้จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้ไอซีอาร์ซียังคงสามารถรับมือกับปัญหาเร่งด่วนด้านมนุษยธรรมในยุคปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบและความรุนแรงอื่นๆ”

ทั้งนี้ ผู้บริหารใหม่ทั้ง 6 คน ได้แก่

  • มาร์ติน ชูเอปป์ (Martin Schüepp) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Director of Operations) เริ่มทำงานกับไอซีอาร์ซีตั้งแต่ปี 2007 เคยดำรงตำแหน่งในประเทศซูดาน อัฟกานิสถาน และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ก่อนจะกลับมาดำรงตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่ด้านการประสานงานปฏิบัติการและการสนับสนุน ตั้งแต่ปี 2014 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการภูมิภาคยูเรเซีย
  • ซาร่าห์ แอเพรชท์-นูตซลี (Sarah Epprecht-Noetzli) ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองและบริการที่จำเป็น (Director of Protection & Essential Services) มีประสบการณ์ทำงานกับไอซีอาร์ซีมานานกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกเรือนจำในเมืองโกมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกตะวันออก ในปี 2000 ก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นๆในแผนกคุ้มครอง รวมถึงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานในประเทศอาร์เมเนีย และย้ายกลับมาที่สำนักงานใหญ่เมื่อปี 2015 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
  • นิลส์ เมลเซอร์ (Nils Melzer) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายระหว่างประเทศ นโยบาย และการทูตมนุษยธรรม (Director of International Law, Policy & Humanitarian Diplomacy) เป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่งผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (UN Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment) และประธานสาขาสิทธิมนุษยชนของสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศของเจนีวาและสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังเคยทำงานกับไอซีอาร์ซีในตำแหน่งต่างๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่ที่นครเจนีวาและสำนักงานอื่นๆ ทั่วโลก ระหว่างปี 1999-2011
  • โอลิวิเยร์ เรย์ (Olivier Ray) ผู้อำนวยการฝ่ายระดมทรัพยากร กาชาดสัมพันธ์ และ หุ้นส่วนความร่วมมือ (Director of Mobilization, Movement & Partnerships) ทำงานให้รัฐบาลฝรั่งเศสในหลายกระทรวง รวมถึง สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (French Development Agency) มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ การป้องกันสถานการณ์วิกฤต และการช่วยเหลือหลังสถานการณ์ความขัดแย้ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสด้านกิจการระหว่างประเทศของประธานาธิบดีฝรั่งเศส นาย เอมมานูเอล มาครง
  • วาเลรี อาเบรล-ดูออง (Valérie Abrell-Duong) ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Director of Support & Digital Transformation) เป็นผู้นำนวัตกรรมในสาขาไอทีและเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก เคยดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสในบริษัท HP Procter & Gamble และ Sanofi ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ และพัฒนาทักษะให้ธุรกิจ start-ups ด้านบริการสุขภาพ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ อีคอมเมิร์ซ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  • แคลร์ ฮวง สเปรานดิโอ (Claire Hoang Sperandio) ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรม (Director of People & Culture) เคยดำรงตำแหน่งด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง รวมถึง JP Morgan การประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) และ องค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีนกาวี (GAVI) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของไอซีอาร์ซี และดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี 2019